Otmm 52 DB 601 269

Otmm 52 DB (1:87) - Epoke IIIb

Styrtgodsvogn, uden bremse

Varenummer: EX20050

Price: DKK 335,00