Otmm 52 DB 601 133

Otmm 52 DB (1:87) - Epoke IIIb

Styrtgodsvogn, med håndbremse

Varenummer: EX20051

Price: DKK 335,00